Бетонов възел „Хелиос 99“ произвежда следните класове бетонови смеси:

В 10; В 12,5; В 15;  В 20; В 25; В 30; В 35; В 40; В 45;

два вида циментово-пясъчни разтвори: ЦПР 1:3 и ЦПР 1:2;

водоплътни бетони и филцови бетони.

Материали използвани за изработването на бетона са:

  • Цимент – марка CEM I 42.5 R, Девня Цимент АД
  • Трошен камък – фр. 4/20 mm кариера “ Ветрино”, Ескана АД
  • Трошен камък – фр. 4/12 mm кариера „Сини вир“, Ескана АД
  • Пясък – фр. 0/4 mm кариера “Садово”, Ескана АД
  • Химически добавки – MR 170, Меламин А, Тензор ВСР ЕООД