Предметът на дейност на бетонов възел “Хелиос 99” ООД включва производство, транспортиране и полагане на бетонови и строителни разтвори. В последните 18г. възелът се е утвърдил като солиден и надежден партньор в производството и доставката на бетон.

За осъществяване на своята дейност фирмата разполага с два напълно оборудвани бетонови възли. Общият им капацитет е 100 м³/час. Производствената база е изцяло автоматизирана и съответства на международните изисквания и стандарти за производство на бетон. Модерното й оборудване гарантира целогодишно високо качество на производството.

Екипът на бетонов възел „Хелиос 99“ е високо квалифициран и добре сработен. Отличната организация на работата дава възможност на клиентите да планират обемите си в дългосрочен аспект, както и да разчитат на редовността на доставките, независимо от климатичните условия.

Особено внимание се обръща на коректното отношение и удовлетворяване изискванията на клиента и на акуратните делови контакти с фирмите контрагенти.

Още информация

За транспортирането и полагането на бетоновите смеси, нашият бетонов възел разполага със :

  • 15 бр. бетоновози
  • Миксер бетон помпи с дължина на стрелата от 24м. до 28м.
  • Бетон помпи с дължина на стрелата от 32м. до 52м.

Рецептурите за производството на бетон са утвърдени от “ОТС” ООД, Разрешение № РОССП – 04 от 22.10.2007 г. на МРРБ. За подобряване качествата на бетона се използват пластификатори, противозамръзващи и други химични добавки.

Материалите и суровините за производството на бетон и разтвори се доставят от водещи фирми и са придружени от сертификати за качество. Качеството на продукцията  се контролира от Централна морска лаборатория Трансстрой – Варна АД. На база издадените сертификати и протоколи от текущия контрол се издава Декларация за съответствие. Продукцията е сертифицирана по БДС EN 206-1:2002, БДС EN 206-1:2002/A1:2006, БДС EN 206-1:2002/A2:2006, БДС EN 206-1:2002/HA:2008.

Партньори

  • Комфорт ООД
  • Девня Цимент
  • Ескана АД
  • Тензор
  • НХП - ООД